Obywatelskie Forum Samorządowe

ZAPISY - Wycieczka 3-dniowa: Kresy Wschodnie i Lwów

Termin imprezy: 10-12.06.2011

Wycieczka 3-dniowa: Kresy Wschodnie i LwówŁańcut – Krasiczyn – Przemyśl – Lwów

Wyjazd: godz. 5:00 z placu dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach

CENA: 330 zł
(+ 35 zł  wstępy we Lwowie, zbierane w autokarze - obligatoryjnie dla wszystkich).

Ilość miejsc ograniczona
- decyduje kolejność zgłoszeń.

>>> program

>>> regulamin imprez OFS

 

Z przykrością informujemy, że

A K T U A L N I E   J U Ż   B R A K   W O L N Y C H   M I E J S C

Zapisy na wycieczkę zostały skompletowane.

Zapisy trwały od 27.01.2011 r. od godz. 12:01 do 22.02.2011 do godz. 18:54 - od chwili opublikowania programu imprez OFS-u na rok 2011 zgodnie z zapowiedziami, do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc, zgodnie z zapowiedziami i przyjętym trybem przeprowadzania zapisów na imprezy wyjazdowe OFS w 2011 roku.
Osoby, które dokonały zapisu na wycieczkę poprzez formularz zapisów, zostały zakwalifikowane do udziału w wycieczce.

Osoby zapisane proszone są o wykupienie imiennego biletu w kiosku "WEST" przy ul. Towarowej przy płycie dworca autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach.
Imienne bilety będzie można wykupić od 16 do 27 maja
br.
Możliwy jest wcześniejszy wykup biletu, w tym celu należy skontaktować się z organizatorem - ofs@tlen.pl

W przypadku braku możliwości wykupienia biletu w w/w terminie prosimy o kontakt z organizatorem - ofs@tlen.pl. Niewykupienie biletu w tym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z wyjazdu i zapis takiej osoby na imprezę zostanie anulowany.

W przypadku braku wolnych miejsc na daną imprezę (gdy zapisy na nią są zablokowane) można przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną przez e-mail.
Zgłoszenie takie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w formularzu zgłoszenia (imię uczestnika, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu kontaktowego).
Z tak dokonanych zgłoszeń zostanie sporządzona lista rezerwowa, na której figurujące osoby będą powiadomione o ewentualnym zwolnieniu się miejsca uczestnika na daną imprezę, wg kolejności dokonanych zgłoszeń (w zależności od czasu zgłoszenia organizatorowi takich rezygnacji lub zwolnienia się miejsc z innej przyczyny, od dziś do nawet 24 godzin przed rozpoczęciem danej imprezy).

Pamiętaj! Im szybciej wpiszesz się na listę rezerwową, tym większe masz szanse z nami pojechać i tym szybciej o tym się dowiesz!

Brak wolnych miejsc - wszystkie listy są zablokowane. Zapisy zostały zamknięte.


Powrót do spisu →

Logowanie